Autorijden met 1 arm of 1 been

Autorijden met 1 arm of autorijden met 1 been is prima mogelijk. Of u nu een functiebeperking in uw arm heeft, of dat uw been is afgezet. Voor elke individuele situatie beoordeelt het CBR of er technische aanpassingen in uw auto nodig zijn. Want veiligheid staat voorop.

Functiebeperking van been of arm

Er zijn verschillende redenen waarom iemand niet over de functionaliteit van beide benen of armen kan beschikken. Iemand kan bijvoorbeeld op latere leeftijd bij een ongeval 1 been zijn verloren. Of een zenuw is beschadigd geraakt, waardoor 1 arm blijvend verlamd is. Ook kan iemand al vanaf geboorte een functiebeperking in een arm of been hebben. Bijvoorbeeld bij congenitale reductiedefecten, waarbij ledematen niet volledig ontwikkelen.

Beperkende bepalingen in rijbewijs

Om te mogen autorijden met 1 been of arm, heeft u vaak bepaalde technische aanpassingen in uw auto nodig. In sommige gevallen mag u ook in een standaard automaat rijden. Na het onderzoek van het CBR weet u meer. De beperkende bepalingen die voor u gelden, komen in uw rijbewijs te staan. U mag dan bijvoorbeeld alleen in een automaat rijden en niet in een schakelauto. Of alleen in een auto met een aangepast gaspedaal.

Rijbewijs halen

Of u nu sinds kort een functiebeperking in een arm of been heeft of al uw leven lang: het behalen of behouden van het rijbewijs begint bij het CBR. Wie voor het eerst het rijbewijs wil halen, is verplicht om een Eigen verklaring in te vullen. Mist u sinds kort een arm of been? Ook dan begint het traject van het rijbewijs behouden bij de Eigen verklaring. Want wat u invulde toen u uw rijbewijs voor het eerst haalde, geldt immers niet meer.

Volgens de wet

Volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000, te vinden op wetten.overheid.nl, beoordeelt het CBR de rijgeschiktheid van personen met een lichamelijke handicap. In eerste instantie op basis van de Eigen verklaring, waarop de keurende arts een aantekening heeft gemaakt. En eventueel ook op overige gegevens, bijvoorbeeld een rapport van uw revalidatiearts. Daarnaast kan het CBR de praktische rijgeschiktheid laten testen met een rijtest.

Aanpassingen, rijlessen en rijtest

Heeft het CBR u het advies gegeven om in een aangepaste auto te rijden? Dan zult u rijlessen moeten nemen in een aangepaste auto. Had u eerst geen functiebeperking, dan heeft u de rijlessen nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Autorijden met 1 arm of 1 been gaat tenslotte anders dan met beide benen of armen. Heeft u voldoende rijlessen gehad? Wie nog geen rijbewijs heeft, doet hetzelfde rijexamen als ieder ander. Wie het rijbewijs wil vernieuwen, legt een rijtest af. U ontvangt de uitslag van het CBR schriftelijk.

Verklaring van geschiktheid

Bent u rijgeschikt verklaard? Dan ontvangt u een Verklaring van geschiktheid. Hierop staan de eventuele beperkende bepalingen of een beperkte geldigheidsduur vermeld. Deze komen ook op uw rijbewijs te staan. Gaat u rijden in een auto zonder voor u geldende aanpassingen? Dan loopt u het risico dat u uw rijbewijs kwijtraakt.

Autorijden met 1 arm of been en Autoverzekering

Laat u aanpassingen in uw auto aanbrengen? Geef deze altijd door aan uw verzekeraar. De aanpassingen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie.

Voldoet uw auto nog niet aan de voor u gestelde beperkende bepalingen? Ga dan nog niet rijden. Stel, u rijdt nog in een schakelauto, terwijl u alleen in automaat mag rijden. Veroorzaakt u dan een ongeval? Dan vergoedt uw verzekeraar uw schade niet. Uw rijbewijs is immers niet geldig voor het voertuig waarin u reed. Wel vergoedt uw verzekeraar de schade van de andere partij. Maar deze schadevergoeding zal uw verzekeraar op u verhalen.