Autorijden en medische keuringen

Heeft u te maken met gezondheidsproblemen of beperkingen, dan kan het zijn dat u een medische keuring moet ondergaan voordat u uw rijbewijs mag halen of verlengen. Het CBR beoordeelt of dit voor u nodig is. Acht het CBR dit nodig, dan is de medische keuring voor u verplicht als u wilt autorijden.

SOMS MEDISCHE KEURING NODIG

Iedereen die zijn of haar rijbewijs wil halen, moet een eigen verklaring invullen. Hierin worden vragen gesteld over uw gezondheid. Het CBR gebruikt deze informatie om te beoordelen of u volgens de wettelijke regels geestelijk en lichamelijk voldoende gezond bent om auto te rijden.

Op basis van uw eigen verklaring kan het CBR bepalen om u door te verwijzen naar een arts voor een medische keuring. Het CBR kan dit doen als u 1 of meer vragen van de eigen verklaring met ‘ja’ beantwoordt.

WANNEER MEDISCHE KEURING

Meestal heeft het CBR op basis van uw ingevulde formulier voldoende informatie om te kunnen beoordelen of u rijgeschikt bent of niet. Is dat niet mogelijk, dan krijgt u 1 van de volgende berichten:

 • Het CBR heeft meer informatie van u nodig: u dient de gevraagde gegevens zelf aan te leveren
 • Het CBR heeft meer informatie van een arts nodig: u dient daarvoor een afspraak te maken met een arts. Deze arts noteert op uw Eigen Verklaring welke gezondheidsproblemen of beperking u heeft, hoe ernstig deze zijn en of uw klachten van invloed zijn op uw rijgeschiktheid
 • Het CBR heeft informatie nodig van een medisch specialist: in dit geval moet u een afspraak maken met een specialistische arts. Bijvoorbeeld door een oogarts, cardioloog, neuroloog of internist

Aandoeningen

In de volgende situaties wordt u meestal naar een arts verwezen:

 • U heeft last of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen
 • Last of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen
 • Onder behandeling (geweest) voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel
 • U maakt misbruik van of heeft misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen
 • U wordt of werd behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte
 • U heeft een hart- of vaatoperatie ondergaan
 • U kunt een been, voet, arm, hand of vingers niet of slechts beperkt gebruiken
 • U ziet minder goed met 1 of beide ogen, zelfs als u gebruikmaakt van een bril of lenzen
 • U wordt of werd behandeld door een oogarts of u heeft een oogoperatie of een ooglaserbehandeling ondergaan
 • U gebruikt medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • U heeft andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het bedienen en besturen van motorrijtuigen bemoeilijken

WAARUIT BESTAAT MEDISCHE KEURING

Als u 1 of meer vragen op de Eigen Verklaring met ‘ja’ heeft beantwoord, heeft het CBR in veel gevallen meer informatie nodig van een arts. Afhankelijk van uw antwoorden is meer informatie nodig over:

 • Het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Hiervoor verricht de arts een lichamelijk onderzoek
 • Uw psychische toestand. Om dit te beoordelen bestaan er verschillende (psychologische) tests
 • Het functioneren van uw ogen. U moet dan een oogmeting ondergaan
 • Uw bloeddruk
 • De aanwezigheid van suikerziekte. Om hierover uitsluitsel te krijgen wordt een urine-onderzoek gedaan

De arts mag u zelf kiezen. Vaak kunt u hiervoor niet bij uw eigen huisarts terecht, vanwege uw onderlinge vertrouwensrelatie.

NA DE MEDISCHE KEURING

De arts stelt op basis van de medische keuring een rapport op. Met uw toestemming stuurt de arts het keuringsrapport samen met uw Eigen verklaring op naar het CBR. In veel gevallen heeft het CRB met deze documenten genoeg informatie om uw rijgeschiktheid te beoordelen. Het kan zijn dat u nog nader onderzocht moet worden door een specialist of dat u aanvullend nog een rijtest moet doen.

Verwijzing naar specialist

Heeft het CBR naar aanleiding van het rapport van de keurend arts meer informatie nodig, krijgt u een verwijzing naar een medisch specialist. Dit gebeurt bij bepaalde gezondheidsproblemen en  beperkingen. Bijvoorbeeld als u epilepsie heeft of als u slecht ziet. Onderzoeken waar u aan moet denken bij zo’n verwijzing zijn:

 • Internistisch onderzoek
 • Neurologisch onderzoek
 • Cardiologisch onderzoek
 • Optometrisch onderzoek

Ook als u ADD, ADHD of autisme heeft, of kampt met  alcohol- en drugsproblemen, is een rapport van een medisch specialist vereist.

Rijtest

Naast een medisch onderzoek door een arts en/of specialist kan het CBR bepalen dat u rijtest moet doen, voordat er een besluit wordt genomen over uw rijgeschiktheid. Met de medische keuring wordt bekeken of u gezond genoeg bent om auto te rijden. De rijtest is bedoeld om in de praktijk te beoordelen of u veilig en verantwoord kunt deelnemen aan het verkeer.

In de meeste gevallen hoeft u maar 1 rijtest te doen, maar soms zijn er meerdere rijtesten nodig om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen.

BEOORDELING VAN UW RIJGESCHIKTHEID

Op basis van uw eigen verklaring en de aanvullende informatie van de arts, specialist en/of de rijtest beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid. Het CBR kan daarbij 4 besluiten nemen:

 • U bent rijgeschikt, dus u mag uw rijbewijs halen of vernieuwen. Tenzij uw medische toestand verandert hoeft u zich bij het verlengen van uw rijbewijs niet opnieuw te laten keuren
 • U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd. Dat houdt in dat het rijbewijs dat u gaat halen of vernieuwen  geldig is voor een bepaalde termijn van 1, 3, 5 en soms 10 jaar
 • U bent rijgeschikt onder bepaalde voorwaarden. Dat betekent dat u uw rijbewijs alleen mag halen of vernieuwen als u aan deze voorwaarden voldoet
 • U bent niet rijgeschikt. U kunt dan helaas geen rijbewijs halen of vernieuwen

KOSTEN MEDISCHE KEURING

Als u een medische keuring moet ondergaan, moet u de kosten hiervan zelf betalen. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de maximale tarieven van een rijbewijskeuring door een huisarts, medisch specialist of psychiater vast. Er mag u dus niet méér in rekening worden gebracht dan maximaal deze bedragen. Het is verstandig vooraf aan de arts of specialist een prijsopgave te vragen, dan weet u waar u aan toe bent. Vraag ook altijd om een gespecificeerde factuur van de keuring.

Rijgeschikt of niet?

U bent verplicht om de Eigen Verklaring van het CBR naar waarheid in te vullen. Het CBR beoordeelt vervolgens op basis van uw Eigen Verklaring en eventuele medische onderzoeken en een rijtest of u rijgeschikt bent. Zo wordt voorkomen dat personen die rijongeschikt zijn deelnemen aan het verkeer.

Voor schade die u anderen toebrengt met uw auto bent u met een autoverzekering altijd verzekerd. Maar het is wel uw morele plicht om uw rijgeschiktheid te laten beoordelen door het CBR als u hieraan twijfelt. U mag andere weggebruikers namelijk niet in gevaar brengen.