Autorijden met 1 oog

Kunt u sinds kort nog maar met 1 oog zien? Dan betekent dit niet dat u nooit meer achter het stuur mag. Want autorijden met 1 oog is na een gewenningsperiode weer mogelijk. Wanneer bent u met 1 oog geschikt om nog auto te rijden?

PLOTSELING VERLIES VAN UW ZICHT

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waarom u maar met 1 oog kunt zien. Wij gaan in onze uitleg uit van plotseling verlies van het gezichtsvermogen van 1 oog. U kunt bijvoorbeeld blind of zeer slechtziend zijn geraakt door een ongeval. Of u moet tijdelijk 1 van uw ogen afdekken. Dit heeft gevolgen voor uw rijgeschiktheid.

WENNEN AAN BEPERKING

Iemand die al langer over slechts 1 goed oog beschikt, heeft al geleerd om daarmee om te gaan. Is de situatie voor u nieuw, dan moet u eerst wennen aan uw beperking. U kunt waarschijnlijk eerst geen diepte inschatten.

RIJGESCHIKT MET 1 OOG

Kunt u sinds kort met 1 oog niet of zeer slecht zien, dan mag u volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 minimaal 3 maanden niet autorijden. Na deze periode kan een oogarts u weer geschikt verklaren om te rijden. Heeft uw oogarts u geschikt verklaard, dan hoeft u geen aanvullend onderzoek te ondergaan of een rijtest af te leggen bij het CBR.

Bij bepaalde oogafwijkingen zult u toch aanvullend moeten worden gekeurd, omdat u beperkingen op uw rijbewijs krijgt. Het CBR bepaalt of u ook een rijtest moet ondergaan. Beperkingen kunnen gelden bij bijvoorbeeld:

 • Een progressieve oogziekte
  Uw geschiktheidstermijn kan beperkt zijn tot bijvoorbeeld 3 jaar
 • Problemen met donkeradaptatie
  Went uw oog slecht aan donker, dan kan uw rijgeschiktheid worden beperkt tot rijden bij daglicht

VEREIST VOOR RIJGESCHIKTHEID

Ten eerste is de gezichtsscherpte van belang. Hiermee ziet u details. De gezichtsscherpte heet ook wel visus. Ten tweede is het gezichtsveld belangrijk. Dit is het hele veld dat u ziet als u recht vooruit kijkt. U ziet meer dan alleen het punt waar u naar kijkt. Een verminderd gezichtsveld kunt u vergelijken met een dode hoek: u kunt minder overzien. Volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 vereist:

 • Visus van het functionerende oog bedraagt ten minste 0,5. Een normale visus ligt tussen de 0,8 en 1,5
 • Het horizontale gezichtsveld is minimaal 120 graden en het bereik strekt zich links en rechts minstens 50 graden uit. Een normaal horizontaal gezichtsveld met 2 ogen is 180 graden, met 1 oog circa 150 graden
 • Het verticale gezichtsveld is minstens 20 graden naar boven en beneden. Een normaal verticaal gezichtsveld met 2 ogen is 60 graden naar boven en 70 graden naar beneden
 • Er zijn geen gezichtsvelddefecten binnen een straal van 20 graden vanuit het centrum

WEL OF NIET MELDEN BIJ CBR

U bent niet verplicht om dit bij het CBR te melden. Wanneer uw oogarts u weer volledig geschikt verklaard om te rijden, mag u de weg op en zit u weer veilig achter het stuur. Wij adviseren u om een gewijzigde medische situatie altijd te melden bij het CBR, via een Eigen verklaring. U heeft dan uw verantwoordelijkheid voor veiligheid genomen. Stelt uw oogarts dat u alleen onder beperkende voorwaarden weer zou mogen rijden, dan meldt u uw oogafwijking bij het CBR.

EIGEN VERKLARING INSTUREN

De Eigen verklaring koopt u online bij het CBR of bij uw gemeente. Bent u volgens uw arts rijgeschikt verklaard? Dan maakt uw arts een aantekening op het formulier van uw situatie. Weet u al dat u aanvullend onderzoek nodig heeft, dan kunt u:

 • Een uitgebreid rapport vragen bij uw eigen specialist en deze met uw Eigen verklaring meesturen naar het CBR
 • Niet langs uw arts gaan voor een aantekening. U geeft dan zelf op het formulier aan dat u op de verwijzing van het CBR naar een onafhankelijke specialist wacht

SPECIALISTISCH ONDERZOEK DOOR CBR

Heeft u geen rapport van uw eigen specialist meegezonden, dan verwijst het CBR u naar een onafhankelijke specialist voor nader onderzoek. Ook stuurt het CBR een dossier met alle informatie over u door aan deze specialist. Na het onderzoek stelt deze specialist een rapport op, waarin hij een rij-advies geeft. U mag dit rapport uiteraard eerst inzien, voordat het naar het CBR gaat. U mag weigeren om het rapport te laten verzenden, maar zonder rapport kan het CBR u niet rijgeschikt verklaren. De medische keuring is niet gratis. De tarieven vindt u op de website van het CBR.

RIJTEST BIJ CBR

Bij bepaalde oogafwijkingen dient u altijd een rijtest te ondergaan. U krijgt hiervoor een oproep bij het CBR. Meestal kunt u gewoon met uw eigen auto de rijtest afleggen. Een rijtest met uw eigen auto is gratis. U hoort na afloop direct hoe u het er vanaf heeft gebracht.

BESLUIT VAN CBR

Het besluit van het CBR of u nog mag rijden met 1 oog, is gebaseerd op uw Eigen verklaring. Is er een specialistisch rapport opgesteld en een rijtest afgenomen, dan wegen de resultaten hiervan uiteraard ook mee in de beslissing. U bent:

 • Rijgeschikt voor onbepaalde tijd
 • Rijgeschikt voor bepaalde tijd: uw rijbewijs geldt voor een beperkte periode
 • Rijgeschikt onder voorwaarden: u mag bijvoorbeeld alleen rijden in daglicht
 • Niet rijgeschikt: uw rijbewijs wordt ingetrokken

VEILIG ACHTER HET STUUR

Ook met 1 oog kunt u geschikt zijn deel te nemen aan het verkeer. Overleg dit wel even met uw arts en een Eigen verklaring op naar het CBR. Het CBR kan dan indien nodig uw rijgeschiktheid beoordelen. Zo zit u altijd veilig achter het stuur.