Autorijden met gips

U heeft uw linkerpols gebroken en vindt dat u daarmee prima kunt rijden. Dan kunt u ervoor kiezen om wel achter het stuur te gaan. Want er is geen wet die u letterlijk verbiedt om te autorijden met een gipsarm. Maar is het verstandig? Want als er iets gebeurt, bent u dan wel verzekerd?

Wegenverkeerswet

Er bestaan geen duidelijke regels die u toestaan of verbieden om met gips achter het stuur te gaan. Wel is het een onomstotelijke feit dat het volgens de Wegenverkeerswet artikel 5 verboden is u zodanig te gedragen dat u gevaar op de weg veroorzaakt of kunt veroorzaken. Of dat u het verkeer op de weg hindert of kunt hinderen. Politie kan u staande houden als het gips uw rijvaardigheid lijkt te belemmeren. U kunt dan een tijdelijke rijontzegging en een boete krijgen.

Advies van artsen

Diverse ziekenhuizen zijn heel duidelijk in hun boodschap. Een arts kan alleen een advies uitspreken en bepaalt niet of u wel of niet met gips mag rijden. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om te gaan autorijden. Net als wanneer u besluit om te rijden na een nacht zonder slaap. Een arts zal u geen schriftelijke verklaring geven dat u mag rijden. Wat is het advies van artsen? Om niet te gaan autorijden met gips als u ook maar enigszins twijfelt of u wel veilig kunt rijden.

Wat zegt het CBR

Het is uw morele verantwoordelijkheid dat u veiligheid voorop stelt. Het CBR stelt daarom dat u een aandoening die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, moet doorgeven. Maar gips is van zo’n kortdurende aard dat u dit niet hoeft te melden. Het is er al af voordat het CBR het onderzoek heeft afgerond. Wat adviseert het CBR? Hetzelfde als artsen. Gebruik uw gezonde verstand. Twijfelt u of het wel veilig is om te autorijden met gips? Rijd dan niet.

Autorijden met gips en uw verzekering

Veroorzaakt u een ongeluk? En is het ongeluk duidelijk het gevolg van uw verminderde rijvaardigheid door het gips? Dan nog bent u verzekerd voor schade of letsel bij anderen. Dit vergoedt uw verzekeraar altijd. Want dat is onderdeel van uw WA-verzekering.

Wel kan in zo’n geval uw verzekeraar het rijden met gips als roekeloos gedrag beschouwen. De schadevergoeding die is uitbetaald aan de andere partij kan uw verzekeraar van u terugeisen. En dat kan flink in de papieren lopen. Daarom sluiten wij ons bij het advies van het CBR en ziekenhuizen aan. Twijfelt u aan uw eigen rijvaardigheid? Ga dan niet met gips autorijden.