Autorijden met de ziekte van Parkinson

Autorijden met Parkinson, mag dat? De ziekte van Parkinson kan negatieve gevolgen hebben voor uw rijgeschiktheid. Dat komt doordat de aandoening functiebeperkingen kan veroorzaken. De gevolgen van Parkinson zijn voor iedereen anders. Wanneer moet u bij het CBR aangeven dat u deze aandoening heeft?

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening. Doordat in bepaalde gebieden in de hersenen cellen afsterven, wordt er geen dopamine meer aangemaakt. En dat heeft u nodig om soepel te kunnen bewegen. En om uw bewegingen onder controle te houden. Ook kunnen er niet-motorische klachten ontstaan, zoals duizeligheid en zelfs Parkinson-dementie. De ziekte is progressief, wat betekent dat de klachten na verloop van tijd verergeren.

Achter het stuur met Parkinson

Het ziekteverloop van Parkinson verschilt van patiënt tot patiënt. U begrijpt ongetwijfeld dat een verminderde beweeglijkheid of een mentale achteruitgang invloed heeft op de rijvaardigheid. Om te bepalen in hoeverre dat voor u geldt, neemt het CBR altijd een rijtest af. Dat staat ook in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Dit is de regeling waarin de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen staan. U vindt deze regeling op wetten.overheid.nl.

Melden bij CBR?

Heeft u nog een geldig rijbewijs op het moment dat bij u de diagnose wordt gesteld? Dan bent u niet verplicht om de aandoening door te geven. Vaak is het wel het verstandig om uw ziekte toch te melden bij het CBR. U neemt daarmee uw verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uzelf, uw passagiers én uw medeweggebruikers. Wilt u autorijden met Parkinson? Overleg met uw specialist of het in uw geval verstandig is om het CBR te informeren. Besluit u uw ziekte te melden bij het CBR? Dan zullen zij uw rijgeschiktheid gaan beoordelen.

Stappen bij het CBR

Wilt u uw rijbewijs vernieuwen, zodat u kunt blijven autorijden met Parkinson? Begin dan ruim op tijd met het aanvragen van een nieuw rijbewijs. Soms kan de beoordeling van uw rijgeschiktheid tot 4 maanden duren. Krijgt u een nieuw rijbewijs? Dan geldt deze voor maximaal 5 jaar.

  • Vul een Verklaring van geschiktheid in. Deze koopt u zelf bij uw gemeente of online bij het CBR
  • Vraag uw neuroloog of hij of zij een neurologisch rapport wil opmaken. Deze stuurt u vervolgens tegelijk met de Verklaring van geschiktheid op naar het CBR. Werkt uw eigen specialist hier niet aan mee? Dan stuurt u de Verklaring zonder rapport op. Het CBR verwijst u vervolgens naar een neuroloog voor de medische keuring. De kosten van het neurologisch rapport zijn voor eigen rekening
  • Is het rapport van de neuroloog positief, oftewel: ziet hij of zij een geen bezwaren tegen autorijden met Parkinson? Dan nodigt het CBR u uit voor een rijtest. Deze mag u in uw eigen auto afleggen. U betaalt geen kosten voor de rijtest
  • Legt u de rijtest met succes af? Dan zendt het CBR een Verklaring van geschiktheid naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). U ontvangt vervolgens een schriftelijk besluit. Met dit besluit kunt u in het gemeentehuis uw rijbewijs vernieuwen

Tijdig stoppen met rijden

Al heeft u een geldig rijbewijs, vertrouw altijd op uw eigen gevoel. Merkt u of uw omgeving dat het niet meer vertrouwd is om te rijden? Neem dan geen risico. Stop met rijden als u zichzelf of als anderen u niet meer geschikt achten.

Ziekte van Parkinson en uw Autoverzekering

Heeft u de ziekte van Parkinson en bent u in het bezit van een geldig rijbewijs? Dan kunt u uw auto verzekeren. U hoeft uw ziekte ook niet te melden bij uw verzekeraar. Uw Autoverzekering vergoedt de schade die u met uw auto bij een ander veroorzaakt. Zowel materiële schade als letselschade.