Autorijden na CVA

CVA is de medische term voor een beroerte. Mag u autorijden na een CVA? Nee: kort na een beroerte autorijden mag niet. Gelukkig is de rijontzegging meestal maar tijdelijk. Hoelang duurt deze rijontzegging en wie bepaalt wanneer u weer de weg op mag?

GEVOLGEN VAN CVA

CVA staat voor cerebrovasculair accident en is de medische benaming van een beroerte. Zowel een hersenbloeding, waarbij een bloedvat beschadigd is geraakt en is geknapt, als een herseninfarct, waarbij een bloedvat verstopt raakt, noemen wij een beroerte. In beide gevallen is er sprake van hersenletsel. Daarnaast kennen wij nog de TIA: de kortdurende beroerte, die veroorzaakt is door een tijdelijke hapering van de bloeddoorstroming in de hersenen.

CVA EN AUTORIJDEN

Mag u autorijden na een CVA of na een TIA? De eerste 2 weken na een CVA of TIA mag u in elk geval niet rijden. Uw rijbevoegdheid is u ontzegd. Daarna hangt het van uw vorderingen af hoe snel u weer achter het stuur kunt zitten. Er zijn 3 situaties mogelijk:

 • 1. Er zijn geen cognitieve of lichamelijke problemen die van invloed zijn op uw rijvaardigheid
 • 2. Er zijn wel cognitieve of lichamelijke problemen die van invloed zijn op uw rijvaardigheid
 • 3. Er zijn bloedvatmisvormingen geconstateerd

SITUATIE 1: GEEN INVLOED OP RIJVAARDIGHEID

Heeft u na uw CVA of TIA geen restverschijnselen die van invloed kunnen zijn op uw rijvaardigheid? Uw keurend arts vult een beroertevragenlijst in en verklaart u vervolgens geschikt om te rijden. U mag dan 2 weken na uw beroerte weer autorijden, zonder termijnbeperking. Een voorwaarde is dat u de gangbare behandeling bij uw arts ondergaat.

SITUATIE 2: WEL INVLOED OP RIJVAARDIGHEID

Is er na de CVA wel sprake van restverschijnselen die invloed kunnen hebben op uw rijvaardigheid? Dan zal uw specialist u een rijontzegging tot 3 maanden opleggen. Na deze periode is een specialistisch rapport vereist. U zult een rijtest bij het CBR moeten afleggen. Gaat alles goed, dan is de maximale geschiktheidstermijn 5 jaar.

SITUATIE 3: BLOEDVATMISVORMINGEN NA CVA

Heeft uw specialist geconstateerd dat u bloedvatmisvormingen heeft, oftewel een hersenbloeding heeft gehad, dan zult u tot 6 maanden lang geen auto mogen rijden. Zijn er geen restverschijnselen, dan kunt u daarna rijgeschikt worden verklaard zonder termijnbeperking. Vermoedt uw arts nog wel functiestoornissen, dan zult u na deze periode een rijtest bij het CBR moeten ondergaan. Bij goed gevolg krijgt u een rijgeschiktheid voor een termijn van 3 jaar.

CVA OF TIA DOORGEVEN AAN CBR

Heeft u een CVA of TIA gehad, dan geeft u dit zelf vrijwillig door aan het CBR. Iemand anders kan dit niet voor u doorgeven. U bent niet wettelijk verplicht om aan het CBR door te geven dat u een beroerte heeft gehad. Maar voor de veiligheid van uzelf en van de medeweggebruikers raden wij u wel aan om een Eigen verklaring in te vullen.

EIGEN VERKLARING STUREN AAN CBR

Zonder restverschijnselen (situatie 1) hoeft u niet per se een Eigen verklaring naar het CBR te sturen. Is er bij u sprake van restverschijnselen, waardoor u een rijtest zult moeten doen? Om de rijtest te kunnen afleggen, moet u altijd eerst de Eigen verklaring opsturen. Het formulier Eigen verklaring koopt bij uw gemeente of online bij het CBR. Uw arts maakt op het formulier een aantekening van de datum van de beroerte, de aard van de beroerte en de ernst ervan.

Op de achterzijde van het formulier vindt u het adres van het CBR. Stuur het ingevulde formulier naar het CBR, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. In het geval van situatie 2 of 3 is het slim om alvast een rapport bij uw eigen specialist aan te vragen en deze met de Eigen verklaring me te sturen. Neem contact op met uw behandelend arts of hij of zij hieraan mee wil werken.

WAT DOET CBR MET EIGEN VERKLARING

Het CBR probeert u binnen 4 weken een schriftelijke reactie te geven. Het CBR bepaalt wat nodig is:

 • Aanvullend onderzoek
  Soms wil het CBR een aanvullend onderzoek laten uitvoeren door een medisch specialist. Dat kan ook nog voorkomen als u al een specialistisch rapport van uw eigen behandelend arts heeft meegestuurd. In zo’n geval ontvangt u van het CBR een verwijsbrief naar een onafhankelijke specialist. U betaalt de kosten voor het onderzoek zelf
 • Rijtest
  Is een rijtest in uw situatie noodzakelijk? Dan ontvangt u een oproep van het CBR. Hierin staat wanneer, waar en bij wie u wordt verwacht. En of u met uw eigen auto of met een lesauto moet komen

CVA EN RIJGESCHIKTHEID

Afhankelijk van uw situatie bent u rijgeschikt verklaard zonder termijnbeperking of voor een bepaalde periode. Wat is nu de volgende stap?

 • Rijgeschikt onbepaalde tijd
  Heeft het CBR u rijgeschikt verklaard zonder termijnbeperking? Dan dient u binnen een jaar na het besluit uw rijbewijs te vernieuwen. Het CBR geeft aan de RDW door dat u rijgeschikt bent. De informatie is ook beschikbaar voor uw gemeente
 • Rijgeschikt bepaalde tijd
  Heeft het CBR u rijgeschikt verklaard met een termijnbeperking van 3 of 5 jaar? Vraag dan binnen 4 weken na de datum van het besluit een nieuw rijbewijs bij uw gemeente aan. Doet u dit niet, dan wordt uw huidige rijbewijs ongeldig verklaard. Op uw nieuwe rijbewijs komt de nieuwe einddatum te staan