Autorijden na herseninfarct

Na een herseninfarct is het niet veilig om achter het stuur te kruipen. Autorijden na een herseninfarct is niet verstandig. Een arts of neuroloog beoordeelt of u na verloop van tijd weer mag rijden. Wat zijn de gevolgen van een herseninfarct voor uzelf?

WAT IS EEN HERSENINFARCT?

Bij een herseninfarct sluit een bloedstolsel een bloedvat in uw hersenen voor een langere tijd af. Het afgesloten hersenweefsel krijgt daardoor geen zuurstof en voeding meer en functioneert niet meer goed. De oorzaak van een herseninfarct is gelijk aan die van een TIA. Met het verschil dat bij een TIA het gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen van korte duur is. Een TIA heeft daardoor geen blijvende gevolgen. Zowel een TIA als een herseninfarct vallen onder een cerebrovasculair accident (CVA).

HERSENINFARCT EN AUTORIJDEN

De eerste 2 weken na een herseninfarct mag u niet autorijden. Uw rijbevoegdheid is u ontzegd. Na deze 2 weken is het afhankelijk van uw vorderingen hoe snel u weer mag rijden. De neuroloog of revalidatiearts bepaalt of u geestelijk of lichamelijk schade heeft opgelopen. Als dit zo is, dan kunt misschien beter niet meer of tijdelijk niet meer autorijden. De bevindingen komen in een specialistisch rapport. Dat rapport kunt u later meesturen naar het CBR, als u een Eigen verklaring nodig hebt.

Meer informatie over autorijden na een herseninfact en CVA

HERSENINFARCT DOORGEVEN AAN CBR

Een herseninfarct doorgeven aan het CBR is niet wettelijk verplicht. Voor uw eigen veiligheid, die van uw passagiers en medeweggebruikers, kan het wel verstandig zijn om dat te doen.

EIGEN VERKLARING STUREN AAN CBR

Het CBR beoordeelt of u weer rijgeschikt bent. U krijgt dan een verklaring voor Rijgeschiktheid. Om deze verklaring te krijgen, moet u in veel gevallen een Eigen verklaring meesturen. Als u na de eerste 2 weken geen restverschijnselen heeft, dan is een Eigen verklaring niet nodig. Is er wél sprake van restverschijnselen? Dan moet u een Eigen verklaring insturen en een rijtest afleggen.

De Eigen verklaring koopt u bij uw gemeente of online bij het CBR. Uw arts maakt op het formulier een aantekening van de datum van de beroerte, de aard van de beroerte en de ernst ervan.

Op de achterzijde van het formulier vindt u het adres van het CBR. Stuur de Eigen verklaring naar het CBR, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Heeft u restverschijnselen? Dan is het slim om alvast een rapport bij uw eigen specialist aan te vragen en deze met de Eigen verklaring me te sturen. Neem contact op met uw behandelend arts  en vraag of hij of zij hieraan mee wil werken.

Weer op weg?

Na een herseninfarct weer de weg op? De eerste 2 weken mag u sowieso niet zelf rijden. Of u daarna weer achter het stuur mag, hangt af van uw herstel en eventuele restverschijnselen. Overleg daarom altijd met uw behandeld arts voordat u weer gaat autorijden. Soms is het nodig dat uw arts een specialistisch rapport voor het CBR opstelt. Dit heeft het CBR nodig bij de beoordeling van uw rijgeschiktheid.