Medicijnen in het verkeer

Is het veilig achter het stuur als u medicijnen slikt? Dat hangt natuurlijk af van het type medicijnen dat u gebruikt. Slikt u medicijnen die uw rijvaardigheid beïnvloeden? Dan kan het zijn dat u – tijdelijk– rijongeschikt wordt beoordeeld. Dit verschilt per medicijn en per aandoening. De dosering en een eventuele combinatie van verschillende geneesmiddelen spelen ook een rol.

INVLOED OP RIJVAARDIGHEID

Niet alle medicijnen hebben een negatieve uitwerking op uw rijvaardigheid. Of een geneesmiddel het rijden beïnvloedt, staat op de verpakking of in de bijsluiter vermeld. Ook moet uw arts of apotheker u verplicht informeren over bijwerkingen. Bij sommige medicijnen mag u enkele uren na inname alweer rijden. Soms mag u na een gewenningsperiode van 2 weken weer rijden. Heeft u last van rijgevaarlijke bijwerkingen, dan bent u ongeschikt om te rijden.

Van invloed op de rijvaardigheid zijn vooral:

 • Geneesmiddelen met een verdovende of juist stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel
 • Geneesmiddelen met als bijwerking duizeligheid, plotselinge slaapaanvallen of wazigheid

CLASSIFICATIE VAN GENEESMIDDELEN

Er bestaat een internationale classificatie voor geneesmiddelen die van invloed zijn op autorijden. Om een idee te krijgen van de invloed, is er een vergelijk gemaakt met alcoholpromille in het bloed:

 • Categorie I: geen of weinig negatieve invloed. Vergelijkbaar met minder dan 0,5 promille
 • Categorie II: licht tot matig negatieve invloed. Vergelijkbaar met 0,5 tot 0,8 promille
 • Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed. Vergelijkbaar met meer dan 0,8 promille

Op Rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u per medicijn controleren in welke categorie deze valt en of u mag rijden.

DEELNEMEN AAN VERKEER

Uw arts kan het best bepalen of u met uw geneesmiddelen mag deelnemen aan het verkeer. Hij let op bijwerkingen die het medicijn bij u veroorzaakt. Uw arts zal ook letten op de uitwerking als u meerdere medicijnen gecombineerd gebruikt. Sommige geneesmiddelen verbeteren juist de rijvaardigheid. Dit is het geval als de aandoening waarvoor u de geneesmiddelen inneemt juist het autorijden vermoeilijkt. Uw arts zal in zijn beoordeling of u mag rijden het volgende mee laten wegen:

 • Dosering van uw medicijnen
 • De aandoening waarvoor u medicijnen slikt. Middelen kunnen per ziekte een andere werking hebben
 • De combinatie van meerdere medicijnen. Medicijnen kunnen elkaar versterken

Bij misbruik van geneesmiddelen, bijvoorbeeld medicijnverslaving, bent u volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 rijongeschikt

RIJDEN MET PIJNSTILLERS

Veel mensen vragen zich af of ze met pijnstillers nog mogen autorijden. Slikt u paracetamol of nsaid’s, ontstekingsremmende middelen zoals ibuprofen, dan zult u in het algemeen prima kunnen rijden. Deze pijnstillers hebben geen invloed op uw rijvaardigheid.

Pijnstillers die onder de noemer opioïden vallen, bijvoorbeeld morfine, hebben wel invloed op uw rijvaardigheid. Gebruikt u dagelijks pijnstilling, bijvoorbeeld morfinepleisters? Dan krijgt u het advies om de eerste 2 weken vanaf het eerste gebruik niet auto te rijden. Bij de start van het dagelijks gebruik valt morfine onder categorie III. Na gewenning valt het middel onder categorie I en kunt u weer veilig rijden, tenzij u bijwerkingen houdt. Vraag uw arts wanneer u weer veilig kunt autorijden.

WEL OF NIET CBR INLICHTEN

U bent niet verplicht om uw medicijngebruik bij het CBR te melden. Gaat u langdurig medicijnen gebruiken? Dan adviseren wij u om dit altijd te melden bij het CBR. U heeft dan uw verantwoordelijkheid voor veiligheid genomen.

WAT DOET CBR MET MIJN MELDING

Kiest u ervoor om uw medicijngebruik aan het CBR door te geven? De procedure gaat als volgt:

 • Vul een Eigen verklaring in en verstuur hem aan het CBR
  U koopt de Eigen verklaring online bij het CBR of bij uw gemeente. Uw arts maakt een aantekening op het formulier van uw gehoorsituatie. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen
 • Reactie van CBR
  Binnen 4 weken krijgt u een reactie van het CBR. U zult bij uw medicijngebruik zeer waarschijnlijk rijgeschikt voor onbepaalde tijd zijn verklaard. Het CBR geeft aan de RDW door dat u rijgeschikt bent. Deze informatie is ook beschikbaar voor de gemeente. Binnen 1 jaar na het besluit van het CBR moet u uw rijbewijs vernieuwen

Veilig achter het stuur met medicijnen

Medicijnen hoeven geen belemmering te zijn om aan het verkeer deel te nemen. Overleg vooraf wel altijd even met uw arts. Toets desgewenst uw rijgeschiktheid bij het CBR. Zo gaat u altijd veilig de weg op.